VHL-Europa alapító tagja www.vhl-europa.org
A 2008. évi közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

A Társaság a közhasznú szervezet követelményei szerint működik és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§-a alapján az alábbi közhasznúsági jelentést készíti.

A Társaság alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységének céljai az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. pontjában szereplő alpontok közül elsősorban az érintett emberek egyenjogú és lehető legteljesebb körű egészségügyi ellátásának biztosítása.

Ennek e célnak az elérése érdekében 2008-ban a fő hangsúlyt a Hippel-Lindau szindrómával élő emberek komplex kezelésének, ezen belül genetikai vizsgálatának megszervezésére fordítottuk. A szindróma a nagyon ritka betegségek közé tartozk (1/100000 fő), ezért már néhány új érintettel való kapcsolatfelvétel is eredménynek számít.

A Társaság 2008. évi tevékenység másik sarkalatos pontja a minél szélesebb körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése volt. Ez egyrészt más betegszervezetekkel történő együttműködést, másrészt pedig egészségügyi döntéshozókkal való tárgyalásokat jelentett.

A RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége) alapító tagszervezeteként részt vettünk az európai betegszervezetek (Eurordis) felhívására megrendezett ritka betegek napján. Ennek keretében 2008. február 27.-én az OEP székházában szervezett szakmai napon posztert mutattunk be a VHL szindrómáról, majd kerek asztal beszélgetésen vettünk részt a döntéshozókkal. Február 29.-én az MTA-n rendezett tudományos ülésen előadást tartottunk "Nemzetközi összefogás a ritka betegekért" címmel.

Részt vettünk a 2008 őszén Dániában megrendezett 8. nemzetközi VHL szimpóziumon. Itt tájékozódhattunk a VHL szindrómával kapcsolatos világszerte folyó kutatásokról, diagnosztikai és kezelési módszerekről, valamint a többi országban működő szervezetek tevékenységéről.

2008-ban a Társaság nem rendelkezett anyagi forrásokkal, mert korábban néhány évig szüneteltette a működését.

Jelen közhasznúsági jelentést a Társaság a 2009. április 16.-án tartott közgyűlésén fogadta el.A 2009. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2010. április 30-án tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2010. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2011. május 27-én tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2011. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2012. május 30-án tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2012. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2013. május 24-én tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2013. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2014. április 17-én tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2014. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2015. január 9-én tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2015. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2016. április 19-én tartott közgyűlésén fogadta el.

A 2016. évi Közhasznúsági Jelentést a Társaság a 2017. május 9-én tartott közgyűlésén fogadta el.

Adószám: 18094574-1-43
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-33711032